وبلاگ

نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار

نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار یکی از بهترین نرم افزارهایی است که گزارش های دقیقی را درباره تمام عملیات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی ، با کاربری ساده در ثبت اطلاعات مالی و کنترل ورود و خروج میزان نقدینگی برایتان فراهم میسازد.

حداکثرهای سیستم حسابداری خدماتی سپیدار:

 1. سیستم حسابداری پایه
 2. سیستم دریافت و پرداخت
 3. سیستم حقوق و دستمزد
 4. سیستم دارایی ثابت
 5. سیستم فروش خدماتی

نرم افزار حسابداری خدماتی حداقل های سیستم حسابداری خدماتی سپیدار:

 1. سیستم حسابداری پایه
 2. سیستم دریافت و پرداخت
 3. سیستم فروش خدماتی

مواردی درباره سیستم حسابداری خدماتی سپیدار:

 •  ثبت دقیق اطلاعات مالی و کنترل میزان ورود و خروج نقدینگی را در اختیارتان قرار میدهد.
 • گزارشهای دقیقی از کسب درآمد خدمات و هزینههای مرتبط، همچنین عملیات مربوط به چکهای دریافتی و پرداختی را برایتان فراهم میکند.
 • گزارشهای به لحظه ای از فروش خدمات میدهد و میتوانید براساس آن اطلاعات مالی منسجم و به هنگامی داشته باشید.
 • تعیین نوع فروش برای خدمات بر اساس پارامترهای مختلف؛ مدیریت فروش خدمات
 • تهیه ی صورت حساب طرف مقابل، دقیق و در لحظه؛ ارتباط شفاف با مشتریان
 •  تعیین مدلهای گوناگون پورسانت؛ تعریف واسط و محاسبه ی خودکار پورسانت بر مبنای تسویه یا عدم تسویه فاکتور
 •  ثبت عملیات مرتبط با چکهای دریافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافتها و پرداخت ها
 • تهیه ی خودکار صورت مغایرت بانکی؛ صرفه جویی در زمان، جلوگیری از دوباره کاری و اشتباهات کاربری
 •  محاسبه ی دقیق و سریع هزینه حقوق پرسنل و استهلاک دارایی ها؛ جزء اصلی بهای تمام شده خدمات

چرا بسته خدماتی نرم افزار سپیدار را تهیه کنیم؟

بسته خدماتی سپیدار این امکان را به شما میدهد که:

 • با ثبت اعلامیه قیمت، قیمتهای مختلف فروش هر خدمت را همراه با تخفیفات مورد نظر مشخص کنید.
 • به سادگی فاکتور فروش خدمات را با توجه به آخرین اعلامیه قیمت تعیین شده، ثبت و سند حسابداری آن را به شکل خودکار صادر کنید.
 •  میتوانید یک یا چند فاکتور را با یک یا چند رسید دریافت از نوع چک، نقد یا واریز تسویه کنید.
 •  فاکتورهای فروش خدمات را به شکل مستقیم یا از روی پیش فاکتور خدمات ثبت کنید.
 • خدمات را با مالیات و عوارض مربوط به آن تعریف و فایل خرید و فروش فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کنید.
به این مقاله امتیاز دهید post
برای مشاوره رایگان خرید و قیمت نرم افزار سپیدار تماس بگیرید02148335
+ +