وبلاگ

 

نرم افزار حسابداری تولیدی سپیدار

نرم افزار حسابداری تولیدی سپیدار یکی از بهترین نرم افزارهایی است که مخصوص صنایع مونتاژ و بسته بندی میباشد که میتوان در نرم افزار حسابداری تولیدی مواد اولیه را به قیمت بهای تمام شده محاسبه کرد در نتیجه در اطلاع بهای تمام شده کالاها به ما کمک میکند.

حداکثرهای سیستم تولیدی در نرم افزار سپیدار:

 1. سیستم حسابداری پایه
 2. سیستم دریافت و پرداخت
 3. سیستم حقوق و دستمزد
 4. سیستم دارایی ثابت
 5. سیستم مشتریان و فروش
 6. تامین کنندگان و انبار تولیدی
 7. زیر سیستم فروش پیشرفته

حداقل های سیستم تولیدی در نرم افزار سپیدار:

 1. سیستم حسابداری پایه
 2. سیستم دریافت و پرداخت
 3. سیستم مشتریان و فروش
 4. سیستم تامین کنندگان و انبار تولید
 5. سیستم تولید

نرم افزار حسابداری تولیدیمواردی درباره سیستم تولیدی سپیدار:

 • محاسبه ی بهای تمام شدهی مواد اولیه را برایتان ساده میکند.
 • با محاسبه ی دقیق بهای تمام شدهی کالاها ، از اتلاف منابع جلوگیری میکند.
 • براساس برآورد دقیق هزینه های تولید، قیمت گذاری محصولات را بهینه میکند و رقابت پذیری را نسبت به رقبا افزایش میدهد.
 •  محاسبه بهای تمام شده مواد مصرفی را برایتان ساده میکند.
 •  با محاسبه دقیقتر بهای تمام شده محصولات ، از اتلاف منابع جلوگیری میکند. بسته تولیدی سپیدار با 7 سیستم حسابداری، دریافت و پرداخت، تولید ، سفارش کار ، تامین کنندگان و انبار، مشتریان و فروش، دارایی ثابت و حقوق و دستمزد، به همراه زیر سیستم فروش پیشرفته پاسخگوی شرکتهای تولیدی متوسط و کوچک در صنایع مونتاژ و بسته بندی است.

چرا بسته تولیدی نرم افزار سپیدار را تهیه کنیم؟

بسته تولیدی سپیدار این امکان را به شما میدهد که:

 • در تعیین فرمول ساخت، علاوه بر اجزای سازنده ی محصول، دستمزد و سربار برآوردی را مشخص کنید.
 •  با ثبت رسید خرید، ورود مواد اولیه به انبار را ثبت و وجه آن را پرداخت کنید.
 •  با ثبت سفارش، درخواست تولید محصول به خط تولید را سفارش دهید.
 •  با ثبت حواله خروج مصرف، مواد اولیه را وارد خط تولید کنید.
 • براساس قراردادهای ثبت شدهی پرسنل خط تولید، حقوق کارکنان را پرداخت و نرخ جذب دستمزد را محاسبه کنید.
 •  با ثبت مکانیزه ورود و خروج پرسنل خط تولید در سیستم کنترل تردد هزینه حقوق را دقیقتر محاسبه کنید.
 • نرخ جذب سربار را براساس هزینه های ثبت شده در مرکز هزینه ی تولید محاسبه کنید.
 • هزینه استهلاک  داراییها که جزئی از هزینههای تولید است را با سیستم دارایی ثابت دقیق و سریعتر محاسبه کنید.
 • پس از تولید محصول، بهای تمام شدهی مواد مصرفی را محاسبه کنید.
 •  با ثبت رسید تولید، کالای ساخته شده را به انبار محصول منتقل کنید.
 •  با گزارشهای مروری، مقدار واقعی تولید، مصرف، ضایعات عادی، انحراف از تولید و مصرف خود را مشاهده و میزان مصرف مواد را براساس سفارش کالا کنترل کنید.
به این مقاله امتیاز دهید post
برای مشاوره رایگان خرید نرم افزار یا ثبت نام در دوره های آموزشی تماس بگیرید:09051563434
+ +