وبلاگ

نرم افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار

نرم افزار پیمانکاری سپیدار یکی از بهترین نرم افزارهایی است که امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب ‌های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می کند و هم‌ چنین ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم‌ زمان چند پروژه پیمانکاری است که امکان محاسبه بهای تمام شده‌ ی هر پروژه و قرارداد را در لحظه فراهم می کند.

حداکثرهای سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار:

 1. سیستم حسابداری پایه
 2. سیستم حقوق و دستمزد
 3. سیستم دریافت و پرداخت
 4. سیستم دارایی ثابت
 5. سیستم حسابداری پیمانکاری

حداقل های سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار:

 1. سیستم حسابداری پایه
 2. سیستم حسابداری پیمانکاری
 3. سیستم دریافت و پرداخت

نرم افزار حسابداری پیمانکاریمواردی درباره سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار:

 • کنترل تسویه حساب ها؛ پیگیری راحت و سریع مطالبات تسویه نشدهی مرتبط با هر صورت وضعیت
 •  ثبت الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز؛ نگهداری دقیق
 •  سابقه ی تغییرات ثبت ضمانتنامه ها به تفکیک هر قرارداد؛ مدیریت ساده تر ضمانتنامه ها
 • تعریف کارگاه و کنترل تنخواه گردان دفتر مرکزی و کارگاهها؛ سنجش انحرافات هزینه ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه
 • کنترل جزئیات هر یک از پروژه ها به شکل مجزا؛ تهیه ی گزارش در دو سطح پروژه و قرارداد
 •  تعریف انواع هزینه و ارتباط آن با یک حساب معین در ثبت اسناد حسابداری؛ کنترل و پیگیری راحت صورت هزینه های تسویه نشده و پرداخت های مرتبط با هر صورت هزینه
 • ثبت عملیات مرتبط با چکهای دریافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافتها و پرداخت ها

چرا بسته پیمانکاری نرم افزار سپیدار را تهیه کنیم؟

بسته پیمانکاری سپیدار این امکان را به شما میدهد که:
 • پس از ثبت صورت وضعیت هر قرارداد، محاسبات ضرایب افزاینده و کاهنده به طور خودکار انجام شود.
 •  در قرارداد ها دریافت مصالح از کارفرما را به خوبی مدیریت کنید.
 •  با ثبت تسویه حساب به تفکیک هر قرارداد برای هر صورت وضعیت و صورت هزینه، به طور منظم مطالبات و بدهی تسویه نشده را مدیریت کنید.
 • خلاصه ای از تمام اطلاعات مرتبط با یک قرارداد را در یک صفحه در اختیار داشته باشید.
 •  میزان سود و زیان هر پروژه و قرارداد را ببینید.
 • میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی هر قرارداد را در هر لحظه مشاهده و کنترل کنید
 •  با محاسبه خودکار کسورات و اضافات قانونی و توافق شده هر قرارداد در صورت وضعیت از محاسبه دقیق مبلغ صورت وضعیت اطمینان داشته باشید.
 • با محاسبه خودکار ضرایب قانونی هر قرارداد امکان تهیه خروجی های قانونی از جمله فایل خرید و فروش فصلی برای شما تسهیل شود .
 • در صورت دریافت مصالح و پیش دریافت از کارفرما یا پرداخت مصالح و پیش پرداخت به  پیمانکاری جزء به خوبی آن را مدیریت کنید.
به این مقاله امتیاز دهید post
برای مشاوره رایگان خرید نرم افزار یا ثبت نام در دوره های آموزشی تماس بگیرید:09051563434
+ +