وبلاگ

نرم افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار

نرم افزار پیمانکاری سپیدار یکی از بهترین نرم افزارهایی است که امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت هزینه، صورت وضعیت و تسویه حساب ‌های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می کند و هم‌ چنین ابزاری قدرتمند برای مدیریت مالی هم‌ زمان چند پروژه پیمانکاری است که امکان محاسبه بهای تمام شده‌ ی هر پروژه و قرارداد را در لحظه فراهم می کند.

حداکثرهای سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار:

 1. سیستم حسابداری پایه
 2. سیستم حقوق و دستمزد
 3. سیستم دریافت و پرداخت
 4. سیستم دارایی ثابت
 5. سیستم حسابداری پیمانکاری

حداقل های سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار:

 1. سیستم حسابداری پایه
 2. سیستم حسابداری پیمانکاری
 3. سیستم دریافت و پرداخت

نرم افزار حسابداری پیمانکاریمواردی درباره سیستم حسابداری پیمانکاری سپیدار:

 • کنترل تسویه حساب ها؛ پیگیری راحت و سریع مطالبات تسویه نشدهی مرتبط با هر صورت وضعیت
 •  ثبت الحاقیه، دستور کار و صورت جلسه برای هر قرارداد با توجه به سقف مجاز؛ نگهداری دقیق
 •  سابقه ی تغییرات ثبت ضمانتنامه ها به تفکیک هر قرارداد؛ مدیریت ساده تر ضمانتنامه ها
 • تعریف کارگاه و کنترل تنخواه گردان دفتر مرکزی و کارگاهها؛ سنجش انحرافات هزینه ای و میزان کارایی هر مدیر پروژه
 • کنترل جزئیات هر یک از پروژه ها به شکل مجزا؛ تهیه ی گزارش در دو سطح پروژه و قرارداد
 •  تعریف انواع هزینه و ارتباط آن با یک حساب معین در ثبت اسناد حسابداری؛ کنترل و پیگیری راحت صورت هزینه های تسویه نشده و پرداخت های مرتبط با هر صورت هزینه
 • ثبت عملیات مرتبط با چکهای دریافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافتها و پرداخت ها

چرا بسته پیمانکاری نرم افزار سپیدار را تهیه کنیم؟

بسته پیمانکاری سپیدار این امکان را به شما میدهد که:
 • پس از ثبت صورت وضعیت هر قرارداد، محاسبات ضرایب افزاینده و کاهنده به طور خودکار انجام شود.
 •  در قرارداد ها دریافت مصالح از کارفرما را به خوبی مدیریت کنید.
 •  با ثبت تسویه حساب به تفکیک هر قرارداد برای هر صورت وضعیت و صورت هزینه، به طور منظم مطالبات و بدهی تسویه نشده را مدیریت کنید.
 • خلاصه ای از تمام اطلاعات مرتبط با یک قرارداد را در یک صفحه در اختیار داشته باشید.
 •  میزان سود و زیان هر پروژه و قرارداد را ببینید.
 • میزان پیشرفت فیزیکی و ریالی هر قرارداد را در هر لحظه مشاهده و کنترل کنید
 •  با محاسبه خودکار کسورات و اضافات قانونی و توافق شده هر قرارداد در صورت وضعیت از محاسبه دقیق مبلغ صورت وضعیت اطمینان داشته باشید.
 • با محاسبه خودکار ضرایب قانونی هر قرارداد امکان تهیه خروجی های قانونی از جمله فایل خرید و فروش فصلی برای شما تسهیل شود .
 • در صورت دریافت مصالح و پیش دریافت از کارفرما یا پرداخت مصالح و پیش پرداخت به  پیمانکاری جزء به خوبی آن را مدیریت کنید.
به این مقاله امتیاز دهید post