وبلاگ

نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار

نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار یکی از بهترین نرم افزارهایی است که شرکت یا مجموعه شما میتواند با تهیه آن کنترل دقیقی بر موجودی انبار خود داشته باشد و محاسبه سود و زیان را برای شما ساده میکند و همچنین با استفاده از گزارش سود و زیان این امکان را به شما میدهد که کالاهای پر سود خود را شناسایی کنید و میزان سود شرکت را افزایش دهید.

نرم افزار حسابداری بازرگانیحداکثر های سیستم بازرگانی سپیدار :

 1. سیستم حسابداری
 2. دریافت و پرداخت
 3. حقوق و دستمزد
 4. دارایی ثابت
 5. مشتریان و فروش
 6. تامین کنندگان و انبار بازرگانی

حداقل های سیستم بازرگانی سپیدار:

 1. سیستم حسابداری
 2. دریافت و پرداخت
 3. مشتریان و فروش
 4. تامین کنندگان و انبار بازرگانی

مواردی درباره بسته بازرگانی سپیدار:

 • ثبت نقطه سفارش و حداکثر موجودی کالاها و جلوگیری از کمبود موجودی و خواب کالا در انبار
 • گزارش سود و زیان به تفکیک کالا، شناسایی کالاهای پر سود
 • تهیه در لحظه صورت حساب طرف مقابل ، ارتباط شفاف با مشتریان
 • ثبت تمام عملیات چک های دریافتی و پرداختی، مدیریت تمام دریافت ها و پرداخت ها
 •  تعیین مدل های گوناگون پورسانت؛ تعریف واسط و محاسبه ی خودکار پورسانت بر مبنای تسویه یا عدم تسویه فاکتور
 • نمایش موجودی کالا در انبار، آگاهی دقیق از موجودی قابل فروش و موجودی کالای رزرو در لحظه ثبت پیش فاکتور یا فاکتور
 • ثبت ورود و خروج کالا در انبار با ارتباط آنلاین با دستگاه باسکول؛ سهولت در ثبت اطلاعات انبار
 •  درج اطلاعات کالا ؛ ثبت 10 مشخصه برای کالا و استفاده از آن در تمامی فرمهای انبار و فروش
 • بهبـود خدمـات پـس از فـروش؛ امـکان ثبت سریال برای کالاهای  دارای خدمـات پس از فـروش و نیازمندی پیگیری
 • مدیریت دسترسی در انبار؛ امکان تفکیک دسترسی ریالی و تعدادی انبار به کاربران با نقشهای مختلف
 • ارزیابی موجودی کالا ها در انبار؛ امکان انجام انبار گردانی و صدور خودکار کسر و اضافه انبار
 • درج اطلاعات کالا ؛ ثبت 10 مشخصه برای کالا و استفاده از آن در تمامی فرمهای انبار و فروش
 • بهبـود خدمـات پـس از فـروش؛ امـکان ثبت سـریال برای کالا هـای دارای خدمات پس از فروش و نیازمنـدی پیگیری
 • مدیریت دسترسی در انبار؛ امکان تفکیک دسترسی ریالی و تعدادی انبار به کاربران با نقش های مختلف ارزیابی موجودی کالاها در انبار؛ امکان انجام انبار گردانی و صدور خودکار کسر و اضافه انبار

چرا بسته بازرگانی نرم افزار سپیدار را تهیه کنیم؟

بسته بازرگانی سپیدار این امکان را به شما میدهد که:

 • کالاها را با مالیات و عوارض مربوطه تعریف و محل قرارگیری کالاها را در هر انبار تعیین کنید.
 • به ســادگی فاکتــور فــروش کالا هــا را بــا توجــه بــه آخریــن قیمــت خریــد کالا و فــروش بــه مشــتری، ثبــت و ســند حســابداری آن را صــادر کنیــد.
 • با ثبت یک یا چند رسید دریافت، یک یا چند فاکتور مشتری را تسویه کنید.
 • با ثبت رسید خرید، ورود کالا به انبار را ثبت و وجه آن را پرداخت کنید.
 •  با تعیین سقف اعتبار برای هر مشتری، در لحظه ی ثبت فاکتور، اعتبار مشتریان را کنترل کنید.
 • بـا اعلامیه  قیمت پارامتریک ، امکان تعیین قیمت بر اسـاس گروه مشتری ، عامل ردیابی، قیمت هـای مختلـف فـروش هـر کالا را بر اسـاس ارز دلخـواه یـا نـوع فـروش تعییـن کنید.
 • با تعیین درصد افزایش و کاهش قیمت برای کالا در فاکتورهای صادر شده، حاشیه قیمت فروش خود را کنترل کنید.
 • پس از ثبت فاکتور فروش، خروج خودکار کالا از انبار را انجام دهید و وجه نقد آن را دریافت کنید.
 • با تعریف بسته ی کالا ، مدل هـای مختلف تخفیف را در بازه های زمانی دلخواه تعیین کنید.
 • شفافیت خود را با تامین کنندگان و مشتریان  با امکان تهیه صورت حساب طرف  مقابل خرید و فروش بیشتر کنید.
به این مقاله امتیاز دهید post
برای مشاوره رایگان خرید نرم افزار یا ثبت نام در دوره های آموزشی تماس بگیرید:09051563434
+ +