وبلاگ

در این مقاله قصد داریم شما را با مراحل ثبت شرکت و مالیات آشنا کنیم.وقتی که در اینترنت در مورد این موضوع سرچ میکنیم متن های مالیاتی و حقوقی را مشاهده میکنیم که تخصصی هستند.

و باعث سردرگمی مخاطب در مراحل ثبت شرکت و مالیات میشود و در آخر به جواب سوال خود نمیرسد ما در این مقاله قصد داریم جواب سوال شما را بدهیم پس تا آخر با آکادمی آگاه حساب کاردان همراه باشید

چه کسب و کارهای نیاز به ثبت شرکت دارند

کسب و کارهای گوناگونی وجود دارد اما همه آن ها به ثبت شرکت نیازی ندارند.آکادمی آگاه حساب کاردان اکیدا به شما توصیه میکند اگر کسب و کارتان بدون ثبت شرکت امکان فعالیت دارد هرگز خود را درگیر کاغذبازی های اداری و دردسرهای بعد از آن نکنید.

پیشنهاد ما به شما این اینست که اگر کسب کار خود را تازه تاسیس کرده اید و آینده مشخصی پیدا نکرده وارد کاغذ بازی های ثبت شرکت نشوید.تنها کسب کارهای موظف به ثبت شرکت هستند که به فکر افزایش بازارهای کاری خود است و قصد دارند شعبه های در دیگر کشورها دایر کرده و در مزایده ها و مناقصات دولتی شرکت کنند.

شرکت (مصوب فرهنگستان زبان، از عربی «الشَّرِكة») یا کُمْپانْی (به فرانسوی: Compagnie) به معنای یک انجمن یا بنگاه تجارت است. بنابر تعریف قانون مدنی ایران، کمپانی عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه، ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز است.

پرداخت مالیات بعد از ثبت شرکت

بعد از اینکه موفق به مراحل ثبت شرکت و مالیات شدین.باید دیگر با سازمان های مختلفی مراودات داشته باشین یکی از این سازمان ها امور مالیاتی کشور است.که بعد ازبه ثبت رسیدن، شرکتان را مد نظر قرار میدهد و شما باید با توجه به درآمد کسب کار خود مبلغی را به عنوان مالیات به این سازمان بدهید.

انواع شرکت ها؟ و نحوه پرداخت مالیات های آن ها

شرکت های مختلفی وجود دارد که بر طبق اساسنامه و ماهیت دسته های مختلفی را تشکیل میدهد.شرکت های مهم و اصلی شامل شرکت نسبی،شرکت تضامنی،شرکت تعاونی و شرکت های مسئولیت محدود دارند تقسیم میشوند.

شرکت های را که ذکر کردیم زیرمجموعه های دارند که شامل شرکت های سهامی خاص،سهامی عام،شرکت مختلط غیر سهامی و سهامی هستند هر کدام از آن ها قوانین خاص خود را دارند و مقدار پرداختی مالیات های سالیانه آن ها بر اساس قوانین و مقررات خاص خود معیین شده است.

مراحل ثبت شرکت و مالیات

در ادامه شما را بیشتر با این شرکت ها آشنا میکنیم:

شرکت سهامی عام:

در این نوع شرکت ها دست کم اعضاء باید 5 تن باشند و کمترین سرمایه 500/000هزار تومان و هیات مدیره بر اساس مبلغی که سرمایه گذاری کرده اند شریک هستند.

شرکت سهامی خاصدر این شرکت ها هم شرکا دست کم باید 3تن باشند.و دست کم سرمایه گذاری در آن ها صد هزار تومان است و هیات مدیره و مدیران 3تن هستند و هر کس هم به اندازه مبلغی که سرمایه گذاری کرده مسئولیت دارد.

شرکت با مسئولیت محدود

در این شرکت ها باید دست کم اعضا 2تن باشند.در این نوع شرکت ها محدودیتی در سرمایه گذاری وجود ندارد و هیات مدیره حداقل 1تن است و هر کس به اندازه سرمایه گذاری که کرده شریک است.

شرکت تضامنی:

این شرکت های تضامنی شریک ها دست کم 2تن هستند محدودیتی در سرمایه گذاری و مسئولیت شرکا وجود ندارد و هر یک از شرکا مسئولیت کامل دارد.

شرکت مختلط سهامی

در این شرکت ها دست کم شرکا 2دوتن است و محدودیتی در سرمایه گذاری وجود ندارد و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و هر یک از شرکا به اندازه سرمایه گذاری که کرده اند سهم دارند.

شرکت نسبی

دست کم شرکا 2تن است و محدودیتی در سرمایه گذاری وجود ندارد و هر شریک به اندازه مبلغی که سرمایه گذاری کرده مسئولیت دارد.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکا این شرکت ها هم دست کم 2 نفر هستند و محدودیتی در سرمایه گذاری وجود ندارد و مسئولیت شرکا ضامن نامحدود و هر شریک به اندازه سرمایه گذاری مسئولیت دارند.

شرکت تعاونی

در این شرکت شرکا حداقل 7 تن هستند.دست کم هیات مدیره 3تا 7تن و مسئولیت شریک ها در صورت سهامی بودن به اندازه هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه میباشد.

 

مراحل ثبت شرکت و مالیات

مدارک مورد نیاز

بعد از اینکه نوع شرکت و شرکا را تعیین کردین مرحله بعدی که برای ثبت شرکت انجام میدهید آماده کردن مدارک مورد نیاز است برای دایر کردن هر کدام از این شرکت ها مداراک جداگانه مورد نیاز است که در ادامه شما را با ان آشنا میکنیم:

مدارک مورد نیاز شرکت های سهامی خاص:

1-امضاء وکالتنامه
2-ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
3-در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
5-کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین

مدارک مورد نیاز شرکت سهامی عام:

1-ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
2-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
3-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
4-فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
5-اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی

1-صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
2-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
3حدعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
4-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)
5-رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه

مراحل ثبت شرکت و مالیات

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
2-دو برگ شرکت نامه
3-دو نسخه از اساسنامه
4-اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)
5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

1-مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
2-دو برگ شرکت نامه
3-فتوکپی شناسنامه ی شرکا
4-دو نسخه اساسنامه
5-دو برگ تقاضانامه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:

1-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقد
4-نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5-یک نسخه مصدق از شرکت نامه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
1-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
2-یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه

تماس